Напред към съдържание
Затваряне (esc)

Popup

Използвайте това изскачащо меню, за да вградите формуляра за регистрация в списък с пощенски адреси. Алтернативно го използвайте като обикновен призив за действие с линк към продукт или страница.

Общи Условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт/приложение се управлява от екипа на Feelworld.ltd. В целия уебсайт/приложението термините „ние“, „нас“ и „нашите“ се отнасят до екипа на Feelworld.ltd. Feelworld.ltd предлага този уебсайт/приложение, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребител, при условие че приемете всички условия, правила и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или закупувайки нещо от нас, вие участвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („УСЛОВИЯ“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези УСЛОВИЯ се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да влезете или използвате нашия уебсайт/приложение. С достъпа или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта/приложението или да използвате каквито и да е услуги. Ако тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Можете да прегледате най-актуалната версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, като публикуваме актуализации и/или промени в нашия уебсайт/приложение. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта/приложението след публикуването на каквито и да е промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, вие не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито при използването на Услугата можете да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви "червеи", троянски коне, вируси и всякакви зловредни програми с разрушително естество.
Нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме правото си да отказваме услуги по всяко време на всеки по някаква причина и основание.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитни карти), може да бъде прехвърляно некриптирано и включва (а) предавания през различни мрежи, и (б) промени,за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. . Информацията за кредитна карта е винаги криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта/приложението, чрез което се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за ваше удобство и няма да ограничават или да засягат по друг начин настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕКТНОСТ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт не е точна, пълна или актуална. Материалите в този сайт се предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствено основание за вземане на решения, без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване на материалите в този сайт е на ваша отговорност.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и е само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваше отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или да прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта/приложението. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Положили сме всички усилия да предадем възможно най-точно цветовете и изображенията на продуктите, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия компютър показва акуратно всеки цвят.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки конкретен случай поотделно. Запазваме си правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или цените на продуктите могат да бъдат обект на промяна по всяко време, без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да спрем всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за който и да е продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откаже, за да поставите с нас. Ние може, по наше усмотрение, да ограничи или затвори закупените количества на човек, на домакинството или при поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под същия сметка на клиента, същата кредитна карта, и / или заповеди, които използват същата фактуриране и / или адрес за доставка. В случай, че правим промени или отмени поръчка, ние може да се опита да ви уведомява, като се свържат с електронната поща и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен по времето, за да се направи. Ние си запазваме правото да ограничи или да забрани поръчки, които, по наше решение, се появяват да бъдат поставени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за плащане и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате профила си, както и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на падеж, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.

За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ние може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които ние нямаме нито мониторинг, нито някакъв контрол или вход.
Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка, и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите са предоставят от съответния доставчик (ци) на трета страна.
Може също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта/приложението (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети лица.
Връзките на трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проучване или оценка на съдържанието или точността им и не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени чрез връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се антажирате с каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (колективно), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме на какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние нямаме и няма да имаме никакво задължение (а)за конфиденциалност на всякакви коментари; (б)за компенсации за каквито и да е коментари; или (в) за отговорност за всякакви коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сме решили по наше усмотрение, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези УСЛОВИЯ .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт/приложение. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой, различен от себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на каквито и да било коментари. Вие сте изцяло отговорни за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за доставка и наличност. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или в който и да е свързан уебсайт/приложение е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили своя поръчка).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт/приложение, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Никаква посочена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт/приложение, не трябва да се приема, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт/приложение е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ

В допълнение към другите забрани, посочени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, вие имате забрана да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за каквито и да е незаконни цели; (б) да подканва други да извършват или да участват в каквито и да било незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни или британски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предостави невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт/приложение, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) да спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт/приложение, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването от ваша страна на Услугата или на който и да е свързан уебсайт/приложение за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите от използването на услугата ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време може да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време, без да ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш личен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви се предоставят чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както са" и както са "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично споменати или подразбиращи се. Включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушаване.
В никакъв случай ние, нашите директори, офицери, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да е наранявания, загуби, претенции или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, възникващи от ваша страна, включително и без да се ограничавате до загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни използване на която и да е услуга или продукти, закупени с услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържание или загуба или повреда от какъвто и да било вид, настъпила в резултат на използването на услугата или на друго съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и да е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безвредни нас и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на тези УСЛОВИЯ или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛЕНИЕ

В случай, че която и да е разпоредба от настоящите УСЛОВИЯ се определи като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, въпреки това такава разпоредба ще бъде изпълнима в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част ще се счита за отделена от тези УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, ще останат в сила след прекратяването на настоящото споразумение, за всички цели.
Тези УСЛОВИЯ са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези УСЛОВИЯ по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка не спазите или подозираме, че не сте се съобразили с който и да е срок или разпоредба на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

СЕКЦИЯ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на тези УСЛОВИЯ не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и всякакви политики или експлоатационни правила, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на УСЛОВИЯТА).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите УСЛОВИЯ не се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и всякакви отделни споразумения, с които ви предоставяме Услуги, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на УСЛОВИЯТА по всяко време на тази страница.
Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт/приложение. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт/приложение за промени. Продължителното използване или достъп до нашия уебсайт/приложение или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представлява приемане на тези промени.

Вашата чанта за пазаруване

Обявете кодове за отстъпка, безплатна доставка и др