Напред към съдържание
Затваряне (esc)

Popup

Използвайте това изскачащо меню, за да вградите формуляра за регистрация в списък с пощенски адреси. Алтернативно го използвайте като обикновен призив за действие с линк към продукт или страница.

Динамичен срещу кондензаторен микрофон за игри и стрийминг: Кой да избера?

Динамичен срещу кондензаторен микрофон за игри и стрийминг: Кой да избера?

Когато става въпрос за игри и стрийминг, изборът на правилния микрофон е от решаващо значение за предоставяне на висококачествен звук на вашата аудитория. Две популярни опции, които трябва да разгледате, са динамични микрофони и кондензаторни микрофони. Динамично срещу кондензатор микрофоните са обхванати в това ръководство:

1. Какво е динамичен микрофон?

2. Какво е кондензаторен микрофон?

3. Dynamic vs Condenser: Which One Is Better for Gaming and Streaming?

1. Какво представляват динамичните микрофони:

(1)Diaphragm: Това е тънка, подвижна мембрана, която вибрира в отговор на звукови вълни. Когато звуковите вълни ударят диафрагмата, тя се движи напред-назад, генерирайки електрически сигнали.

(2)Coil and Magnet: Вътре в микрофона има намотка, прикрепена към диафрагмата. Тази бобина е поставена в магнитно поле, създадено от магнит. Когато диафрагмата се движи, намотката също се движи в магнитното поле, предизвиквайки електрически токове в намотката.

(3)Transformer: Индуцираните електрически сигнали от намотката са относително слаби. За да усилят тези сигнали, динамичните микрофони често включват трансформатор, който повишава нивото на напрежението, преди да изведе сигнала.

Динамични микрофони

 

2. What is Condenser Microphones:

(1)Diaphragm: Подобно на динамичните микрофони, кондензаторните микрофони също имат диафрагма. Въпреки това диафрагмата в кондензаторните микрофони обикновено е много тънка и лека. Когато звуковите вълни ударят диафрагмата, тя вибрира, генерирайки електрически сигнал.

(2)Задна плоча: Позиционирана зад диафрагмата, задната плоча действа като фиксиран електрод. Той остава неподвижен, докато диафрагмата се движи в отговор на звуковите вълни.

(3)Електрически зареден кондензатор: Комбинацията от диафрагмата и задната плоча образува кондензатор. Диафрагмата служи като една плоча, докато задната плоча служи като друга. Кондензаторът е електрически зареден, създавайки статично електрическо поле между плочите.

(4)Фантомна мощност: Повечето кондензаторни микрофони изискват външно захранване, за да работят правилно. Това захранване, наречено фантомно захранване, се доставя чрез кабела на микрофона от аудио интерфейс или смесителна конзола. Фантомното захранване обикновено осигурява напрежение от 48 волта DC, което зарежда кондензатора и позволява на микрофона да функционира оптимално.

3. Dynamic vs Condenser: Which One Is Better for Gaming and Streaming?

 

The choice between a dynamic microphone and a condenser microphone ultimately depends on your streaming or gaming space. Here are some guidelines to help you make the right choice based on your streaming or gaming space:


(1)Background Noise:

 • Динамичен микрофон: If your streaming or gaming space is prone to background noise or if you are in a loud environment, a dynamic microphone is a better choice. Dynamic microphones excel at noise rejection and can help minimize unwanted sounds, providing a cleaner audio capture. 
 • Кондензаторен микрофон: In a controlled and quiet environment, a condenser microphone can capture more subtle nuances in your voice and provide a higher level of detail. However, be mindful of any potential background noise that may be picked up by the microphone.

(2) Room Acoustics:

 • Динамичен микрофон: Dynamic microphones are less sensitive to room acoustics, making them suitable for spaces with poor acoustics or high levels of reverberation. They can help focus on capturing your voice directly without emphasizing room reflections.
 • Кондензаторен микрофон: Condenser microphones are more sensitive to room acoustics and reflections. If you have a well-treated recording space with minimal reflections, a condenser microphone can deliver a more natural and detailed sound.

(3)Durability and Handling:

 • Динамичен микрофон: If you anticipate moving or handling the microphone frequently during your streams or gaming sessions, a dynamic microphone's rugged construction and durability make it a reliable choice. It can withstand rough handling and impacts. 
 • Кондензаторен микрофон: Condenser microphones are more delicate and sensitive to physical handling. They may require more careful handling to prevent damage to the internal components.

(4)Setup Complexity:

 • Динамичен микрофон: Dynamic microphones typically have a simpler setup, as they do not require phantom power or additional equipment. This can be advantageous if you prefer a straightforward and hassle-free setup. 
 • Кондензаторен микрофон: Most condenser microphones require phantom power to operate, which adds an extra element to your setup. Make sure your audio interface or mixer can provide phantom power if you choose a condenser microphone.

FEELWORLD Recommends Динамичен микрофон for Gaming and Streaming

 

FEELWORLD PM1 динамичен микрофон utilizes a pickup pattern that is the cardioid pattern. The optimal range for pickup is 3 to 15 cm. Cardioid dynamic microphones excel at rejecting unwanted background noise. The cardioid polar pattern is designed to capture sound from the front while minimizing sound pickup from the sides and rear.  where their natural isolation ensures that incidental noises, such as creaking chairs or keyboard clicks, don’t make it into the audio.

FEELWORLD PM1 Dynamic microphones adopt all-metal body are rugged and durable, making them suitable for frequent handling and rough usage. This can be advantageous for gamers who may need to move the microphone around or use it in various settings.

The FEELWORLD PM1 dynamic microphone being compatible with USB interfaces offers several benefits for users. USB compatibility allows you to directly connect the microphone to computers, laptops, tablets, and other USB-enabled devices without the need for additional audio interfaces or converters. This makes it convenient for podcasting, streaming, voiceovers, and other digital audio applications.

Заключение:

For gaming and streaming, both dynamic and condenser microphones can work well depending on your specific requirements. If you are in a noisy environment, value durability, and prefer a microphone that requires minimal setup, a dynamic microphone might be the better choice. On the other hand, if you prioritize high sensitivity, detailed sound reproduction, and studio-quality audio, a condenser microphone could be more suitable for your needs. Ultimately, it's essential to consider your budget, recording environment and desired sound quality when choosing between a dynamic and condenser microphone for gaming and streaming purposes. За цялостно аудио решение за стрийминг и игри вижте Динамичен микрофон FEELWORLD PM1.

 

  По-стара публикация
  По-нова публикация

  Оставете коментар

  Моля, имайте предвид, че коментарите трябва да бъдат одобрени, преди да бъдат публикувани

  Вашата чанта за пазаруване

  Обявете кодове за отстъпка, безплатна доставка и др